ສະບາຍດີ, ຕອ້ງການຊື້ປະກັນໄພໃໝ່, ກະລຸນາເລືອກຜະລິດຕະພັນຂອງພວກເຮົາ, ເພື່ອຕໍ່ປະກັນໄພ, ໃສ່ເລກທີໃບສັນຍາເກົ່າຢູ່ບ່ອນນີ້:

ກະລຸນາໃສ່ເບີໂທລະສັບຂອງທ່ານ:
ກະລຸນາເລືອກແຜນປະກັນໄພ:
ຈໍານວນ:
ປະກັນໄພລົດຈັກທາງເລືອກ VIP I5

ປະກັນໄພລົດຈັກທາງເລືອກ VIP I5

ສຳລັບລົດຈັກທຸກປະເພດ

ລາຄາແຕ່ລະທາງເລືອກມີດັ່ງນີ້:
A0 167,000KIP(-10%)=150,300KIP
A1 224,000KIP(-20%)=179,200KIP
A2 944,000KIP(-30%)=660,800KIP

ກະລຸນາເລືອກວິທີທີ່ຈະຊື້ທີ່ ເໝາະ ສົມທີ່ສຸດ:

ລາຍລະອຽດຂອງຜະລິດຕະພັນ

ປະກັນໄພລົດຈັກທາງເລືອກ VIP I5: ແມ່ນປະກັນໄພທີ່ LVI ຈະຕາງໜ້າເຈົ້າຂອງລົດ ທົດແທນຄວາມເສຍຫາຍໃຫ້ສອງເປົ້າໝາຍຄື:
+ ບຸກຄົນທີ 03 ( ແມ່ນຝ່າຍທີ່ເກີດມີຄວາມເສຍຫາຍຈາກລົດທີ່ມີປະກັນໄພເປັນຕົ້ນເຫດ)
+ ຜູ້ຂັບຂີ່ ແລະ ຜູ້ໂດຍສານ (ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂັ້ນVIP I5)
ເປົ້າໝາຍລົດເຂົ້າຮວ່ມປະກັນໄພ: ບັນດາລົດຈັກທຸກປະເພດ: ລົດຈັກຄວາມແຮງຕ່ຳກວ່າ 50cc, ລົດ 50-125cc, ລົດ 125cc ຂຶ້ນໄປ
ທາງເລືອກການຄຸ້ມກັນ: ມີ 03 ທາງເລືອກການຄຸ້ມກັນ A0,A1,A2 ລາຍລະອຽດຜົນປະໂຫຍດ ແລະ ຄ່າທຳນຽມດັ່ງລຸ່ມນີ້:

ປະກັນໄພລົດຈັກທາງເລືອກ VIP I5

ຜະລິດຕະພັນ ປະ​ກັນ​ໄພ​ລົດຈັກອື່ນໆ

ວິທີການຊື້ປະກັນໄພ LVI

ຊື້ອອນໄລນ on ໃນ website ນີ້ ຫຼື ຕິດຕໍ່ສາຍດ່ວນ 1465 ຫຼືຊື້ຜ່ານແອັບ Apps ມືຖື BCEL One, LVB DigiBank, U-Money

ຊື້ຜ່ານແອັບ BCEL One

ຂັ້ນຕອນທີ 1:ເຂົ້າສູ່ລະບົບ BCEL One
ຂັ້ນຕອນທີ 2: ເລືອກປະກັນໄພ LVI
ຂັ້ນຕອນທີ 3: ເລືອກຜະລິດຕະພັນປະກັນໄພ

ຊື້ຜ່ານ LVB DigiBank

ຂັ້ນຕອນທີ 1:ເຂົ້າສູ່ລະບົບ LVB DigiBank
ຂັ້ນຕອນທີ 2: ເລືອກປະກັນໄພ LVI
ຂັ້ນຕອນທີ 3: ເລືອກຜະລິດຕະພັນປະກັນໄພ

ຊື້ຜ່ານແອັບ U-Money

ຂັ້ນຕອນທີ 1:ເຂົ້າສູ່ລະບົບ U-Money
ຂັ້ນຕອນທີ 2: ເລືອກປະກັນໄພ LVI
ຂັ້ນຕອນທີ 3: ເລືອກຜະລິດຕະພັນປະກັນໄພ

ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ

LVI ສາຂານະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

Hotline: 1465

Mobile /Whatsapp: 02023344666

Email: lvi@laovietinsurance.com

ທີ່ຢູ່: ບ້ານດອນແດງ, ເມືອງຈັນທະບູລີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

LVI ສາຂາພາກເໜືອ

Hotline: 1465

Mobile /Whatsapp: 02092169666

Email: lvi@laovietinsurance.com

ທີ່ຢູ່: ບ້ານ ນາສຳພັນ, ນະຄອນຫລວງພະບາງ

LVI ສາຂາພາກໃຕ້

Hotline: 1465

Mobile /Whatsapp: 02098717666

Email: lvi@laovietinsurance.com

ທີ່ຢູ່: ບ້ານ ໂພນກຸງ, ນະຄອນປາກເຊ, ແຂວງ ຈຳປາສັກ

ກະລຸນາໃສ່ເບີໂທລະສັບຂອງທ່ານ
LVI ສໍານັກງານໃຫຍ່ LVI ສໍານັກງານໃຫຍ່

LVI ສໍານັກງານໃຫຍ່
Mobile /Whatsapp:02091456356
Email: lvi@laovietinsurance.com
ທີ່ຢູ່: ຊັ້ນສາມ ຕຶກທະນາຄານລາວ -ຫວຽດ , ຖະໜົນລ້ານຊ້າງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ